Adviesraden en beheersorganen

De gemeenteraad is bevoegd om adviesraden op te richten. De meeste adviesraden zijn facultatief, al is de oprichting van sommige wel verplicht door een wet of decreet, zoals bijvoorbeeld de jeugdraad.

Een overzicht van de verschillende adviesraden en beheersorganen in onze gemeente vind je hier.