Adviseer jij binnenkort de gemeente?

Elke zes jaar brengen de inwoners van de gemeenten hun stem uit. Maar wij vinden niet dat verkiezingen de enige manier zijn waarop inwoners hun stem kunnen laten horen.

Wij zijn daarom op zoek naar adviseurs, kenners, raadgevers, bemoeiallen en influencers. Jongeren, maar ook senioren met een mening over alles, boekenwurmen, krantenfanaten, sporters, cultuurminnaars en –mijders, mensen die graag bewegen, natuurliefhebbers, mensen met een sociaal hart, ook voor de derde wereld. Kortom, vermoedelijk heeft elke Zwijndrechtenaar wel een mening over (een deel van) ons beleid. En wij spitsen onze oren graag voor die meningen. Daarom heeft de gemeente Zwijndrecht adviesraden, voor mensen die ons willen adviseren.

Acht adviesraden

In Zwijndrecht zijn er acht actieve adviesraden.

  • Adviesraad lokale economie
  • Cultuurraad
  • Derdewereldraad
  • Jeugdraad
  • Milieuraad
  • Seniorenraad
  • Sportraad
  • Welzijnsraad

De opdracht van een adviesraad

De adviesraad adviseert de gemeente over bepaalde onderwerpen binnen zijn werkveld. Dat kan gebeuren op vraag van de gemeente, maar net zo goed op eigen initiatief. Er zijn ook raden met een sterke vertegenwoordiging vanuit de vele verenigingen. Op die manier betrekt de gemeente ook het verenigingsleven bij het beleid. Behalve het adviseren komt er ook heel wat sensibilisering en netwerken bij kijken. Sommige adviesraden organiseren ook activiteiten.

Jouw engagement

Wat verwachten we van je als je lid wordt van een adviesraad? Om te beginnen natuurlijk dat je naar de vergaderingen komt. Meestal vinden die eenmaal per maand plaats. Daarbij volg je samen met de andere leden van de raad wat er reilt en zeilt binnen het thema van je raad. Verder hou je voeling met de verenigingen, de mensen en de actualiteit binnen je werkveld.

Dagelijks bestuur, iets voor jou?

Behalve de gewone leden, heeft een adviesraad ook een dagelijks bestuur. Dat zijn de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en eventueel ook een ondervoorzitter. Zij zorgen voor een vlotte organisatie van de adviesraad. Ze organiseren de vergaderingen, versturen uitnodigingen, maken verslagen en zorgen ervoor dat de financiën van de adviesraad goed worden beheerd.

De samenstellingsvergadering

Voor elke adviesraad organiseren we binnenkort een samenstellingsvergadering. Daar stellen de kandidaten zich voor en de aanwezigen verkiezen de leden van de adviesraad. Het dagelijks bestuur wordt verkozen tijdens de daaropvolgende vergadering.

Ben jij een adviseur?

Heb jij zin om mee te werken aan het beleid van de gemeente? Ben jij actief lid van één van de verenigingen, of ben je een expert in één van de domeinen van de adviesraden?

Stel je voor donderdag 12 december kandidaat

Ik stel me kandidaat

Ben je nog niet zeker, en zit je nog met vragen, bel ons dan even op ons gratis nummer 0800 99 604 en wij verbinden je door met de collega die jou over een bepaalde adviesraad goed kan informeren.

Gepubliceerd op woensdag 6 november 2019 13.55 u.