Adviseer jij straks de gemeente over ruimtelijke ordening?

De gemeente laat zich voor ruimtelijk ordening adviseren door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro. De Gecoro adviseert de gemeente over het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, over ruimtelijke uitvoeringsplannen, bouwverordeningen enz.

De Gecoro wordt nu – voor de periode tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen – opnieuw samengesteld. Zowel individuele kandidaten als afgevaardigden van de zogenaamde “maatschappelijke geledingen” kunnen zich kandidaat stellen. In Zwijndrecht gaat het om landbouw, lokale economie, natuur, werkgevers, werknemers en jeugdwerking.

Als je geïnteresseerd bent, verwachten we je kandidatuur tussen 1 en 15 april op ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be of met de post: Gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht. Als je je kandidaat stelt vanuit één van de geledingen, moet je ook een plaatsvervanger voordragen.

MEER INFO

0800 99 604 of ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

Gepubliceerd op dinsdag 5 maart 2019 16.41 u.