Afwijking wekelijkse rustdag in de sectoren handel, ambacht en dienstverlening

Handelaars kunnen aan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op de wekelijkse rustdag aanvragen ter gelegenheid van speciale activiteiten zoals een braderij, communie, jaarmarkt, feestdagen...

Hoe aanvragen ?

De aanvraag gebeurt per brief/mail:

  • ten laatste tegen 30 september bij het gemeentebestuur.
  • wordt ingediend in naam van meerdere handelaars of een winkeliersvereniging.
  • en bevat een lijst van hoofd- en zijstraten waar de vermelde activiteiten zullen plaatsvinden.
  • en omvat een duidelijke omschrijving van de naam en datum van de activiteiten, waarvoor een afwijking wordt gevraagd. 

Afhandeling

De Adviesraad Lokale Economie Zwijndrecht stelt , na overleg met de winkeliersverenigingen en na kennisname van de andere afwijkingsaanvragen, een lijst samen met 14 afwijkingsperiodes voor het volgende kalenderjaar. Er blijft dan nog 1 afwijkingsperiode over waarvoor later een toelating kan gegeven worden.

Op basis van dit voorstel neemt het college een beslissing over de ontvangen aanvragen tot afwijking op de wekelijkse rustdag.