Afwijking wekelijkse rustdag in de sectoren handel, ambacht en dienstverlening

Handelaars kunnen aan het college van burgemeester en schepenen een afwijking op de wekelijkse rustdag aanvragen ter gelegenheid van speciale activiteiten zoals een braderij, communie, jaarmarkt, feestdagen...

Hoe aanvragen ?

De aanvraag gebeurt per brief/mail:

  • ten laatste tegen 30 september bij het gemeentebestuur.
  • wordt ingediend in naam van meerdere handelaars of een winkeliersvereniging.
  • en bevat een lijst van hoofd- en zijstraten waar de vermelde activiteiten zullen plaatsvinden.
  • en omvat een duidelijke omschrijving van de naam en datum van de activiteiten, waarvoor een afwijking wordt gevraagd. 

Afhandeling

De Adviesraad Lokale Economie Zwijndrecht stelt , na overleg met de winkeliersverenigingen en na kennisname van de andere afwijkingsaanvragen, een lijst samen met 14 afwijkingsperiodes voor het volgende kalenderjaar. Er blijft dan nog 1 afwijkingsperiode over waarvoor later een toelating kan gegeven worden.

Op basis van dit voorstel neemt het college een beslissing over de ontvangen aanvragen tot afwijking op de wekelijkse rustdag.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).