Algemene oproep concessie uitbating cafetaria sportcentrum ' Den Draver'

Het gemeentebestuur organiseert een oproep aan kandidaten voor de concessie voor de de uitbating van de cafetaria in het gemeentelijk sportcentrum ’Den Draver’ te Zwijndrecht. Kandidaten kunnen zich inschrijven uiterlijk tot 30 november 2017.

Algemene oproep aan kandidaten voor de concessie betreffende de uitbating van de cafetaria in het gemeentelijk sportcentrum ’Den Draver’ te Zwijndrecht.


Het gemeentebestuur van Zwijndrecht zal in uitvoering van het besluit van het college d.d. 7 november 2017 overgaan tot het verlenen van een concessie voor de uitbating van de cafetaria in het gemeentelijk sportcentrum ’Den Draver’.

De concessievoorwaarden en het inschrijvingsformulier kunnen kosteloos elektronisch bekomen worden door contact op te nemen met de dienst contractbeheer (contractbeheer@zwijndrecht.be). Voor verdere uitleg kunt u terecht bij mevrouw Annemie Van Mieghem, sportfunctionaris op het nr. 03 250 49 72.

De kandidaten worden uitgenodigd om vrijblijvend een geleid plaatsbezoek te brengen op woensdag 22 november 2017 om 12 u. Plaats van afspraak is de parking van het sportcentrum zijde Fortlaan ter hoogte van de werfkeet.

De inschrijvingen dienen uiterlijk tegen donderdag 30 november 2017 om 11 u. tegen ontvangstbewijs afgegeven in een dubbel gesloten omslag met aan de buitenzijde volgende vermelding: “offerte concessie cafetaria sportcentrum ‘Den Draver’.” op volgend adres:
Administratief Centrum
t.a.v. college van burgemeester en schepenen
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

De opening van de inschrijvingen vindt plaats op donderdag 30 november 2017 om 11 u. in het Administratief Centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht.

Gepubliceerd op woensdag 8 november 2017 11.32 u.