Als boom de sterren raken - Paul Gees

Ingehuldigd: 6 juni 1999

Plaats: Leo Verbeecklaan

Het kunstwerk

Het kunstwerk dateert uit 1997 en is gemaakt van staal, lood, hout en steen. De afmetingen zijn: 7,50 x 4,0 x 2,20 meter.
Het bestaat uit twee palen die in elkaar zouden kunnen passen. Het zijn geen bomen, of toch wel? De ‘boom’ in de vijver draagt een speciale kruin. Het lijkt alsof alles gaat vallen, maar toch blijft alles in evenwicht. De bomen op de achtergrond vormen een bijzonder decor.

De kunstenaar

Paul Gees werd geboren in 1949.
Van 1969 tot 1973 studeerde hij aan Sint-Lucas in Brussel, afdeling binnenhuisarchitectuur en van 1980 tot 1992 was hij leraar vormstudie aan het Sint-Lucas Hoger Instituut Binnenhuis en Bouw. Sinds 1992 werkt hij als docent ‘Beeldende Vorming’ aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas Gent-Brussel.


Vanaf zijn studies tot op heden heeft hij deelgenomen aan talrijke individuele en groepstentoonstellingen, zowel in binnen- als in buitenland. Enkele van zijn werken zijn opgenomen in publieke collecties.


Kenmerkend aan de werken van Paul Gees is de verbondenheid met de begrippen spanning en evenwicht. Deze spanning wordt bekomen door het intensief omgaan met de zwaartekracht, maar kan ook begrepen worden als de overdracht van de energie en de inwendige kracht van de natuur op de materie. Zijn beelden zijn omschrijvingen van de ruimte. Ruimte is voor de kunstenaar ontsnappen aan de traagheid van de materie, hij plaagt de zwaartekracht.
Hij gebruikt verschillende soorten materialen voor zijn kunstwerken, zoals hout, staal, lood...