Asbest in en rond je huis

Asbest vormt een risico voor de gezondheid en heeft een negatief effect op het lichaam bij het inademen van de vezels.

Sinds 1998 zijn materialen met asbest verboden. Toch komt de stof nog vaak voor in oudere huizen.

Alles over asbest in en rond je huis vind je op de website van OVAM.

Iedereen die verbouwt, kan te maken krijgen met asbest. Maar dat is geen reden tot paniek. Meer info over hoe je asbesthoudend materiaal kan herkennen in je eigen woning, vind je hier.

Afhandeling

Waarheen met asbesthoudend afval?

Los asbest (niet hechtgebonden)

De asbestvezels komen makkelijk vrij uit deze materialen. De materialen zien er meestal wollig of vezelig uit en hebben vaak een witte of grijze kleur. Los asbest komt nog vaak voor onder de vorm van gips-houdende isolatie rond buizen van de verwarming en warm water, als afdichtingskoord van kacheldeurtjes en als spuitasbest rond stalen constructie-elementen.

Los asbest moet worden afgevoerd door een professionele asbestverwijderaar. De afvoer van los asbest naar het recyclagepark is wettelijk verboden en gevaarlijk voor jouw gezondheid én die van de andere bezoekers en de werknemers van het recyclagepark.

Vast asbest (hechtgebonden)

De asbestvezels zitten stevig vast in het bindmateriaal en het materiaal is niet verweerd. Bekende voorbeelden zijn oude golfplaten en rioleringsbuizen in asbesthoudend vezelcement en asbesthoudende kunstleien voor de bekleding van daken en muren.

Als je de materialen niet zonder breken of beschadigen op een eenvoudige manier zelf kan verwijderen doe je best beroep op een professionele asbestverwijderaar.

Wil je asbest zelf verwijderen, dan kun je terecht bij Ibogem. Meer informatie vind je op de website van Ibogem https://www.ibogem.be/blog/ophaling-asbest-in-zakken/

Meer info

Do’s en don’ts

Het basisprincipe bij de omgang met asbest is erg simpel: probeer de verspreiding van stof tegen te gaan.

  • Waak erover dat er geen minderjarigen in de buurt zijn.
  • Draag de juiste beschermende kledij en gooi ze daarna weg (niet wassen).
  • Neem een grondige douche nà elk contact met asbeststof.
  • Vermijd stof en bevochtig het asbest door water te vernevelen of te fixeren met een aangepast fixeermiddel.
  • Demonteer asbestelementen door ze één voor één met de hand los te maken of los te schroeven.
  • Alleen handwerktuigen (schroevendraaier of klauwhamer) zijn toegelaten. Gebruik geen mechanische werktuigen met grote draaisnelheid of onder hoge druk (boor- en schuurmachines, zaag- en slijpschijven, hogedrukreiniger).
  • Zuig stof nooit op met een stofzuiger.
  • Breek NIET de asbestplaten.
  • Breng asbestmateriaal voorzichtig naar de begane grond en gooi er zeker niet mee.

Twijfel je toch? Neem dan contact op met de milieudienst of de politie.