Atmosfeer - Winke Besard

Ingehuldigd: 17 september 2006

Plaats: Neerbroek

Het kunstwerk

Bronzen beeld (+/- 150 cm.) op sokkel

Vanuit het samenhorigheidsgevoel dat alom aanwezig is in een woonwijk heeft de kunstenares gewerkt met beelden met meerdere figuren, die zich oprichten vanuit één levendig samenhangend geheel.

Het bewegende, bijna zelfs woelige element van de basis is dan ook van betekenis. We komen op een bepaalde manier allemaal voort uit hetzelfde gegeven, zoals de figuren zich hier ook tesamen oprichten. Toch laat iedere figuur zich afzonderlijk gelden als individu, ontstaan uit die basis.

Om het geheel een optimistisch en open karakter te geven, richten de hoofden zich met het gezicht richting hemel of heelal. Je zou ook kunnen denken dat ze zich begeven, richten naar de wereld, al hetgeen wat zich rondom ons bevindt. Dit wekt enige nieuwsgierigheid, interesse op die we als toeschouwer kunnen krijgen maar die zich ook al in het beeld zelf bevindt. Het opkijken van de hoofden zorgt ook voor een gevoel van bewondering, het kan zelfs een gevoel van respect inhouden voor het hogere, het ontastbare, hetgeen niet geweten is in deze wereld.

De kunstenaar

Winke Besard werd geboren op 27 januari 1979. Ze woont en werkt in Antwerpen
Ze volgde een opleiding Vrije Beeldende Kunst in Antwerpen en daarna Beeldende Kunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Meester in de Beeldende Kunsten).

Haar werk ontstaat vanuit een spontane impuls die kan opflakkeren door het ontdekken van het werk van andere kunstenaars of door de aanwezigheid van personen die een onverklaarbare uitstraling hebben. Soms ontstaat een werk puur uit interesse om een bepaalde techniek of een bepaald materiaal te leren kennen.

Dromen of utopieën kunnen haar ook inspireren, wat in het dagelijkse leven onmogelijk blijkt, kan ze verwezenlijken via een creatief proces. Kunst is voor haar uiteindelijk een manier om een droom te vertalen in een creatief gegeven. Daarom draait haar werk veeleer om sferen en emoties dan om thematiek. Haar benadering is gevoelsmatig in plaats van theoretisch.

Van het fysieke proces, zoals het wroeten met haar handen in klei, kan ze eindeloos genieten en de magie die op zo’n moment ontstaat, is de grootste drijfkracht van haar oeuvre. Haar werk ontstaat vanuit een zoektocht zonder dat ze op voorhand een afgelijnd resultaat in haar hoofd heeft. De richtingen die haar beste werken tijdens het proces uitgaan, zijn dikwijls onvoorspelbaar en onverklaarbaar. Het is een zoektocht die zowel frustratie als euforie kan opwekken.