Attest stopzetting handelszaak

https://secure.zwijndrecht.be/internetafspraken/product=127

U stopt met uw zelfstandige activiteit als u alle activiteiten staakt en de zaak niet meer verder zet onder eigen naam en voor eigen rekening.

Wat te doen?

  • contact opnemen met het ondernemingsloket, uw ziekenfonds en RSZ (als u personeel tewerkstelt).
  • de stopzetting melden aan uw sociaal verzekeringsfonds en hiervoor het formulier Verklaring van stopzetting aanvragen.
 
Bij die verklaring van stopzetting moet een officieel document zitten dat uw stopzetting bevestigt. Volgende documenten komen in aanmerking:

  • een document van schrapping in het ondernemingsloket.
  • een attest van de controle van de belastingen dat u geen beroepsinkomsten meer geniet.
  • een attest van de burgemeester waarin de stopzetting bevestigd wordt. Maak een afspraak met de dienst lokale economie om alle informatie te bezorgen die de politie nodig heeft om een officiële vaststelling van stopzetting te doen. Nà ontvangst van de vaststellingen door de politie, zal de burgemeester het attest van stopzetting ondertekenen. Het attest sturen we nà via de post of u kan het ook afhalen bij de dienst lokale economie. Vraag het attest tijdig aan!

 Opgelet

Ambulante handelaars moeten hun leurkaart inleveren bij hun ondernemingsloket.