Stopzetting handelszaak

Net als bij de oprichting van een handelszaak gelden er ook formaliteiten voor de stopzetting, of die nu tijdelijk of definitief is. 

Er kunnen verschillende redenen voor stopzetting zijn (vrijwillig of onvrijwillig): pensioen, faillissement, arbeidsongeschiktheid, overstap naar loontrekkend statuut,…

Hoe aanvragen ?

EENMANSZAAK (natuurlijk persoon)

  • Uitschrijven uit KBO (kruispuntbank) via erkend ondernemingsloket
  • Stopzetting doorgeven aan btw-kantoor
  • Verwittig jouw sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds binnen de 15 dagen, door een persoonlijke verklaring van stopzetting + het attest van schrapping uit de KBO te bezorgen. Let op: anders blijf je bijdragen betalen!

VENNOOTSCHAP

Een vennootschap moet ontbonden en vereffend worden. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren. Meestal vallen ontbinding en vereffening niet samen.

Met ontbinding bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt. Eens ontbonden bestaat de vennootschap enkel nog om ze te vereffenen.

Met vereffening wordt bedoeld het aanzuiveren, betalen van alle schulden van de vennootschap door de vereffenaar. Als aan het einde van de rit nog geld overblijft, moet dit - zoals in de statuten bepaald is - onder de vennoten verdeeld worden en kan de vennootschap haar activiteiten bij het ondernemingsloket stopzetten.

Voor meer informatie over ontbinding en vereffening van vennootschappen kun je contact opnemen met een notaris of jurist.

Meer info

Meer info kun je hier vinden.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).