Attest wijze van teraardebestelling

Iedereen kan een keuze maken op welke manier hij begraven wil worden, waar en volgens welke godsdienst de uitvaartplechtigheid moet gebeuren. 

Dit attest vermeldt welke keuzes werden gemaakt.

Hoe aanvragen ?

U kunt het attest aanvragen:

 • bij voorkeur online met uw elektronische identiteitskaart (eID):
  • bij het e-loket van uw gemeente
  • bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').
 • op afspraak bij de snelbalie

Wie kan het attest aanvragen?

 • uzelf
 • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Wat meebrengen?

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart