B: Bestuurlijk handhavingsreglement

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Bestuurlijk handhavingsreglement - aanpassing. Dit treedt in werking op 1 augustus 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Secretariaat. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 1 juli 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken