B: Retributiereglement administratieve stukken

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 21 november 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement voor afgifte van administratieve stukken. Dit treedt in werking op 1 januari 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 27 november 2019.