B:belastingreglement op de lijk- en asbezorging voor personen niet ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 21 november 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Belastingreglement op de lijk- en asbezorging voor personen niet ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Dit treedt in werking op 1 januari 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 27 november 2019.