B:Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van een abonnement van vervoersmaatschappij ‘De Lijn’

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement voor het ter beschikking stellen van een abonnement van vervoersmaatschappij ‘De Lijn’. Dit treedt in werking op 10 november 2019. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 oktober 2019.