B:Toelagereglement tussenkomst jaarabonnement De Lijn

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Toelagereglement tussenkomst jaarabonnement 65+ers vervoersmaatschappij ‘De Lijn’. Dit treedt in werking op 1 januari 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 oktober 2019.