B: jaarrekening 2017 OCMW

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 19 april 2018 het dossier Jaarrekening 2017 - OCMW heeft goedgekeurd.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 juniĀ overeenkomstig artikel 187 van het OCMW-decreet van 19.12.2008.

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.