B: Retributiereglement gebruik OC 't Waaigat

. De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 januari 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement voor het gebruik van het OC ‘t Waaigat. Dit treedt in werking op 11 mei 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 april 2020.