B: Retributiereglement toegangsprijzen OC ‘t Waaigat

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Retributiereglement toegangsprijzen OC ‘t Waaigat. Dit treedt in werking op 10 juli 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 1 juli 2020.