B: Aanvullend reglement Hoppinpunten Kaaiplein - parkeerverbod

De westelijke toegang van de parking Kaaiplein wordt afgesloten. De parkeerplaatsen voor personen met een handicap werden verplaatst. De parkeerplaatsen voor de deelfietsen zijn vrijgehouden door middel van een parkeerverbod.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 24 mei 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 31 mei 2022.