B: Afwijking sluitingsuur - Trouwfeest in tuin van Café De Smoutpot - vrijdag 5 juli 2024

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2024 volgend dossier heeft goedgekeurd:

2024_CBS_00824 - Trouwfeest in tuin van Café De Smoutpot - vrijdag 5 juli 2024

De burgemeester staat een afwijking op het sluitingsuur toe zijnde:

  • einde muziek binnen om 03.00 uur. Het college van burgemeester en schepenen neemt er kennis van.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 26 juni 2024.