B: Atletiek Vereniging ZWAT vzw - Veldloop - 5 maart 2022

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 december 2021 toelating heeft verleend aan Atletiek Vereniging ZWAT vzw voor het organiseren van een veldloop op 5 maart 2022, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

het parcours en de parking De Wallen afsluiten volgens signalisatieschema van de politie.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 15 december 2021.