B: Bekendmaking advies Jaarrekening 2021 Kerkfabriek Sint-Martinus en kerkfabriek Heilig Kruis

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 volgende dossiers positief heeft geadviseerd:

Jaarrekening 2021 kerkfabriek Sint-Martinus en kerkfabriek Heilig Kruis – advies

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 12 mei 2022.

Deze dossiers liggen tevens ter inzage bij de dienst Financiën.