B: Wijziging rechtspositieregeling  Gemeente : sectoraal akkoord 2020

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2020 volgende reglement heeft goedgekeurd:

Wijziging rechtspositieregeling Gemeente : sectoraal akkoord 2020

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 december 2020 en ligt tevens ter inzage bij de dienst personeel.

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS