B: Wijziging rechtspositieregeling  Gemeente : sectoraal akkoord 2020

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het college van burgemeester en schepenen van 1 december 2020 volgende reglement heeft goedgekeurd:

Wijziging rechtspositieregeling Gemeente : sectoraal akkoord 2020

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 december 2020 en ligt tevens ter inzage bij de dienst personeel.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).