B: Burgemeesterbesluit - Mondmaskerplicht op kermissen en markten

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterzitting van 28 september 2020 bekend:

Mondmaskerplicht op kermissen en markten:
Markten en kermissen kunnen plaatsvinden, onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid. Op alle door de lokale overheid toegestane markten en kermissen moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19-coronavirus, met inbegrip van de toepassing van de socialdistanceregels, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een lokale overheid een markt of kermis toestaat, stelt ze de voorwaarden daarvoor vast.
De burgemeester besluit dat het dragen van een mondmasker verplicht is voor iedereen boven de 12 jaar tijdens een bezoek aan de kermissen en markten in Zwijndrecht. 

Dit werd bekendgemaakt op de website op 29 september 2020.