B: Belastingreglement directe belasting tanks en vergaarbakken

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 maart 2018 onderstaand besluit heeft gewijzigd:

directe belasting op de tanks en vergaarbakken geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden (gemeenteraadsbesluit van 15 december 2013).

Het besluit ligt ter inzage op de Financiedienst. 

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 28 maart 2018 overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005. Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2018.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken