B: Bestuurlijk handhavingsreglement - aanpassing

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 18 november 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Bestuurlijk handhavingsreglement – aanpassing.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 24 november 2021 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken