B: Budgetwijziging 1/2019 Gemeente

De burgemeester wd. maakt bekend dat de gemeenteraad op 27 juni 2019 volgend dossier heeft goedgekeurd: Gemeente – budgetwijziging 1/2019.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 3 juli 2019.

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.