B: Burgemeesterbesluit - Afwijking bepalingen bestuurlijk handhavingsreglement hinderlijke activiteiten

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterzitting van 16 maart 2023 bekend:

De burgemeester staat toe dat Wawebo werken gaat uitvoeren van 23 maart 2023 tot en met 25 maart 2023 tussen 22u en 7u aan twee fietsoversteekplaatsen op de Beverse baan. De aanvrager brengt de bewoners in de omgeving op de hoogte van de geluidshinder.

Dit werd bekendgemaakt op 16 maart 2023.