B: Burgemeesterbesluit - Afwijking bepalingen bestuurlijk handhavingsreglement hinderlijke activiteiten: goedkeuring.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterzitting van 5 september 2023 bekend:

De burgemeester staat toe dat VANORMELINGEN – STAS NV werken aan het spoor ter hoogte van de fietsostrade naast de brug van de Krijgsbaan gaat uitvoeren, van 18 september 2023 tot en met 8 oktober 2023 tijdens de nacht en weekend. De aanvrager brengt de bewoners in de omgeving (straal van 400 m) op de hoogte van de geluidshinder.

Dit werd bekendgemaakt op 5 september 2023.