B: Burgemeesterbesluit - Bijzonder politiereglement betreffende het vertonen van TV-beelden tijdens het EK voetbal 2021

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente de besluitenlijst van de burgemeesterzitting van 10 juni 2021 bekend.

De burgemeester gaat akkoord met voorliggend voorstel van Bijzonder Politiereglement betreffende het vertonen van TV-beelden tijdens het EK Voetbal 2021.

Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking op donderdag 10 juni 2021 vanaf het moment van bekendmaking. 

Dit werd bekendgemaakt op 10 juni 2021.

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS