B: Burgemeesterbesluit - Digitaal vergaderen omwille van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente de besluitenlijst van de burgemeesterzitting van 10 november 2021 bekend:

Digitaal vergaderen omwille van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus

Dit werd bekendgemaakt op 11 november 2021.