B: Burgemeesterbesluit - Opheffen mondmaskerplicht op kermissen en markten

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente de besluitenlijst van de burgemeesterzitting van 8 september 2021 bekend.

De burgemeester besluit om het burgemeesterbesluit inzake de mondmaskerplicht op kermissen en markten op te heffen.

Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking op woensdag 8 september 2021 vanaf het moment van bekendmaking. 

Dit werd bekendgemaakt op 8 september 2021.