B: Burgemeesterbesluit - Politiebesluit van de burgemeester van 27 augustus - waarschuwing aan de horeca-inrichting Brasserie De Oude Kroon, Michel Vergauwenstraat 1, 2070 Zwijndrecht omwille van het niet-naleven van de coronamaatregelen

De burgemeester meent dat de inbreuken wel degelijk inbreuken zijn die door het parket verder zullen afgehandeld worden. Hij geeft nu een waarschuwing aan uitbater Nico Maes. Doch bij een volgende inbreuk zal een sluiting opgelegd worden.
 
Dit werd bekendgemaakt op de website op 31 augustus 2020.