B: Burgemeesterbesluit - Vervangend korpschef

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente de besluitenlijst van de burgemeesterzitting van 9 februari 2021 bekend.

De burgemeester stelt eerste hoofdcommissaris Marc Snels aan als vervangend korpschef van de lokale politie Zwijndrecht vanaf 15 februari 2021 tot zijn aanstelling als nieuwe korpschef van de lokale politie Zwijndrecht bij koninklijk besluit en de daaropvolgende eedaflegging met alle wettelijke en reglementaire bevoegdheden die de wet op de geïntegreerde politie, de wet van 13 mei 1999 en het koninklijk besluit van 26 november 2001 hem toewijst en bepaalt.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 9 februari 2021.