B: Burgemeesterbesluit - ZoWieZo tijdens Paasvakantie 2021 afgelast - andere sport- en/of spelkampen niet toegestaan op gemeentelijk grondgebied - reguliere werking blijft ongewijzigd

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente de besluitenlijst van de burgemeesterzitting van 25 maart 2021 bekend.

De burgemeester besluit het aanbod ZoWieZo af te gelasten en om ander sport- en/of spelkampen voor kinderen niet toe te staan op gemeentelijk grondgebied tijdens de Paasvakantie 2021.

Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking op donderdag 25 maart 2021 vanaf het moment van bekendmaking. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 25 maart 2021.

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).