B: Burgemeesterbesluit betreffende controle en handhaving quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19-pandemie - goedkeuring protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap

De burgemeester maakte via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterzitting van 19 januari 2021 bekend op 19 januari 2021:

Besluit betreffende de controle en handhaving van de quarantaineverplichting met het oog op de beheersing en bestrijding van de COVID-19-pandemie - goedkeuring protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het ondertekende protocol quarantainehandhaving werd via de website gepubliceerd op 25 januari 2021.

De gemeenteraad bekrachtigde in zitting van 28 januari 2021 het burgemeesterbesluit. Deze bekrachtiging werd gepubliceerd op de website op 2 februari 2021.