B: Burgemeesterbesluit: Intrekken besluit mondmaskerplicht in de winkelstraten

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterszitting van 27 augustus 2021 bekend:

Intrekken besluit mondmaskerplicht in de winkelstraten.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 30 augustus 2021.