B: Burgemeesterbesluit: Mondmaskerplicht in de winkelstraten

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterszitting van 14 oktober 2020 bekend:

Mondmaskerplicht in de winkelstraten.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 14 oktober 2020.