B: Burgemeesterbesluit: Mondmaskerplicht in dienstvoertuigen

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterzitting van 10 september 2020 bekend:

Mondmaskerplicht in dienstvoertuigen.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 10 september 2020.