B: Burgemeesterbesluit: Versnelde invoering maatregelen Vlaamse Regering

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterszitting van 28 oktober 2020 bekend:

Versnelde invoering maatregelen Vlaamse Regering.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 oktober 2020.