B: Burgemeesterbesluit: Zittingen van college, vast bureau, bijzonder comité sociale dienst, gemeenteraad, raad maatschappelijk welzijn en gemeenteraadscommissie, in het kader van de maatregelen om het coronavirus te beperken

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterszitting van 6 oktober 2020 bekend:

Zittingen van college, vast bureau, bijzonder comité sociale dienst, gemeenteraad, raad maatschappelijk welzijn en gemeenteraadscommissie, in het kader van de maatregelen om het coronavirus te beperken.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 6 oktober 2020.