B: Convenant Samenlevingsopbouw

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 april 2020 kennisgenomen heeft van volgend dossier: Convenant Samenlevingsopbouw. Dit trad in werking op 1 april 2020. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Welzijn. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 april 2020.

Reglement

Wet van de Civiele Veiligheid van 15 mei 2007, art. 39

wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken