B: Huishoudelijk reglement concessies op de dierenrustplaats Dulpoezen: opheffing

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de gemeenteraad van 17 december 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Huishoudelijk reglement concessies op de dierenrustplaats Dulpoezen – opheffing.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 22 december 2020 en ligt tevens ter inzage bij de dienst Leefomgeving.