B: Jaarrekening 2019 Gemeente

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Jaarrekening 2019 Gemeente.

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 29 juni 2020.