B: Jaarrekening 2019 Politie

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 april 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd: Lokale Politie – jaarrekening 2019.

Dit dossier is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 27 april 2020.