B: Jaarrekening 2019 OCMW

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 23 april 2020 de jaarrekening 2019 van het OCMW heeft goedgekeurd.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 27 april 2020.

De jaarrekening ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.