B: Meerjarenplanning 2020 - 2025

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 augustus 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Aanpassing meerjarenplanning (AMJP) 2020-2025 BJ 2020, herziening 1 van gemeente en OCMW - deel OCMW.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 september 2020.

Het dossier ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 27 augustus 2020 volgende dossiers heeft goedgekeurd :

Aanpassing meerjarenplanning (AMJP) 2020-2025 BJ 2020, herziening 1 van gemeente en OCMW - deel gemeente

Aanpassing meerjarenplanning (AMJP) 2020-2025 BJ 2020, herziening 1 van gemeente en OCMW - definitieve vaststelling.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 september 2020.

Deze dossiers liggen tevens ter inzage op de dienst Financiën.

alert-box-close-text

Gemeentehuis op afspraak en met mondmasker

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor onze standaard dienstverlening, maar wel enkel op afspraak.
 
Draag een mondmasker in het gemeentehuis!

Maak je afspraak via 0800 99 604 of via deze website.
Er gelden voorzorgsmaatregelen op het gemeentehuis. Lees ze hier.
 

Meer info over het coronavirus: