B: Meerjarenplanning 2020 - 2025 (versie 2021-2)

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn op 23 december 2021 volgend dossier heeft goedgekeurd: Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 gemeente en OCMW, versie 2021_2 - deel OCMW.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 december 2021.

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat de gemeenteraad op 23 december 2021 volgende dossiers heeft goedgekeurd:

Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 gemeente en OCMW, versie 2021_2 - deel gemeente

Aanpassing meerjarenplanning 2020-2025 gemeente en OCMW, versie 2021_2 - definitieve vaststelling.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 28 december 2021.