B: Nieuwjaarsdrink straatcomité C. Van Goeystraat

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 december 2021 toelating verleent aan het straatcomité CVG Straat in Beweging voor het organiseren van een nieuwjaarsdrink van zaterdag 29 januari 2022 tot zondag 30 januari 2022, mits de organisator zich ertoe verbindt te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Het gedeelte van de Constant Van Goeystraat kan parkeer- en verkeersvrij worden gemaakt volgens signalisatieschema van de politie.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 22 december 2021.