B: Reglement houdende inrichting van een inwonerspanel

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad op 27 augustus 2020 volgend dossier heeft goedgekeurd :

Reglement houdende inrichting van een inwonerspanel.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 september 2020 en ligt tevens ter inzage op de dienst Communicatie.